Lab24 menu synevo
Warszawa
Jesteś w Warszawa?
Tak Zmień
Wybór miasta pomoże nam znaleźć aktualne informacje na temat badań, cen oraz sposobów pobierania materiałów w Twoim mieście
Lab24 telephone +48 573 569 057
  • EN
  • UA
  • PL
Lab240

Czas protrombinowy

18 zł
Gotowość uzyskania wyniku: od 1 dnia
Zamów wizytę pielęgniarki do domu w okazyjnej cenie lub zyskaj -10% na wizytę w laboratorium
Telekonsultacja z lekarzem
Dwie telekonsultacje lekarskie dotyczące doboru badań i interpretacji ich wyników
150 zł89 zł Czytaj więcej
Nelya Muzychuk
Nelya Muzychuk
Lekarz pierwszego kontaktu, Internista
Jak przygotować się do badań?
Nie jeść na 12 godzin przed badaniem
Nie jeść na 12 godzin przed badaniem
Wyeliminować stres i wysiłek fizyczny na 30 minut przed badaniem
Wyeliminować stres i wysiłek fizyczny na 30 minut przed badaniem
Nie palić papierosów na 30 minut przed badaniem
Nie palić papierosów na 30 minut przed badaniem
Zaprzestać przyjmowania leków na 24 godziny przed badaniem (w porozumieniu z lekarzem)
Zaprzestać przyjmowania leków na 24 godziny przed badaniem (w porozumieniu z lekarzem)

O badaniu

Czas trombinowy (TT) jest odzwierciedleniem aktywności fibrynogenu i sprawności ostatniego etapu krzepnięcia krwi- omija wcześniejsze etapy tego procesu i nie zależy od aktywności pozostałych czynników krzepnięcia. Badanie ocenia tę część procesu krzepnięcia, w której rozpuszczalny fibrynogen, pod wpływem enzymu trombiny, jest zamieniany w nierozpuszczalne nici fibrynowe. Niezakłócony przebieg tej reakcji warunkuje sprawność tworzenia skrzepu i hamowania krwawienia.

Badanie mierzy czas potrzebny do powstania skrzepu fibryny z fibrynogenu po dodaniu standardowej ilości trombiny do osocza. Wpływ na to ma poziom i lub struktura fibrynogenu oraz obecność inhibitorów aktywności trombiny (np. heparyny , produktów degradacji fibrynogenu/fibryny, bezpośredniego inhibitora trombiny).

Kiedy dochodzi do urazu i zaczyna się krwawienie, organizm zaczyna tworzyć skrzep w miejscu uszkodzenia naczynia. Płytki krwi przylegają do ściany naczynia, aktywują się i agregują, w taki sposób rozpoczyna się kaskada krzepnięcia i aktywowane są białka krążące w osoczu, zwane czynnikami krzepnięcia. Jednym z nich jest fibrynogen. Fibrynogen pod koniec procesu krzepnięcia jest przekształcany przez enzym trombinę w nierozpuszczalne nici zwane fibryną, które dodatkowo przylegają do miejsca urazu i stabilizują czop z płytek krwi. Zapewnia to powstanie stabilnego skrzepu, który pozostając na miejscu urazu do momentu wygojenia rany, zapobiega dodatkowej utracie krwi.

Aby powstał stabilny skrzep, we krwi musi być wystarczająca ilość normalnie funkcjonujących płytek krwi i czynników krzepnięcia. Jeśli którykolwiek z etapów krzepnięcia jest zaburzony, może to prowadzić do epizodów krwawienia lub zakrzepicy (tworzenia zatorów w naczyniach).

Cel badania

Badanie jest wykorzystywane w diagnostyce hematologicznej zaburzeń krzepnięcia związanych z nieprawidłową ilością lub strukturą fibrynogenu oraz w kontroli leczenia przeciwkrzepliwego (heparyną) i rozpuszczającego zakrzepy (trombolitycznego).

Przy zaburzeniach krzepnięcia, wynik badania należy interpretować wraz z innymi wskaźnikami oceny sprawności układu krzepnięcia, jak:

  • poziom płytek krwi,
  • czas kaolinowo-kefalinowy APTT,
  • protrombinowy PT.

Masz trudność ze zrozumieniem wyników testów laboratoryjnych?
Skorzystaj z naszej nowej usługi interpretacji wyników badań laboratoryjnych przez lekarza
Lab24 backpack
Zamów teraz
Zamów dodatkowo
Lab24 assistant
Witam! Potrzebujesz pomocy?
Tak
×

Szybkie zamówienie

Zapoznaj się bardziej szczegółowo
Wyślij prośbę